MENUMENU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 25 noiembrie, Iași

În data de 25 noiembrie 2016, va avea loc la Iași, la Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea economico-socială durabilă a  euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere”, ediția a XII-a. Este organizată de Academia Română, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, ”Gheorghe Zane”, Departamentul Ştiinţe Economice, Consiliul Judeţean  Iaşi,  Asociaţia „Euroregiunea  Siret-Prut-Nistru” și Universitatea de   Stat „Alecu Russo”, Bălţi – R. Moldova, AGER – Filiala Iaşi.

Scopul acestei manifestări științifice este de a evalua starea actuală de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, dar și de a evidenția importanța dezvoltării euroregionale.

Demersul se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, turism,mediu, geodezie, sănătate, învăţământ, cultură, artă, respectiv structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Termene limită:

  • 31.08.2016numele autorilor, titlurile lucrărilor şi rezumatele. Titlurile articolelor şi rezumatele vor fi redactate atât în română, cât şi în engleză.
  • 30.09.2016articolele în extenso.

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail:  doncean.marilena@acadiasi.ro

Articolele, în limbile română sau engleză vor fi publicate în volum, la o editură acreditată de C.N.C.S.I.S.

Cele mai valoroase lucrări în limba engleză, selectate de către referenti, vor fi publicate în Yearbooks of „Gh. Zane”, Institute of Economic Research, ediţia 2017, publicaţie cotată B+ şi indexată RePEc, EBSCO şi ProQuest.

 Taxa conferinţei:

După confirmarea acceptării lucrării, autorii vor achita în maximum 10 zile taxa de înscriere, în valoare de 50 RON per lucrare pentru primul autor şi 25 RON pentru fiecare coautor care doreşte să participe la lucrările conferinţei.

Cont: IBAN: RO29 RZBR 0000 0600 0685 5831; Raiffeisen Bank. cu menţiunea „conferinţă euroregiune, 2016”.

Dovada plăţii, în formă scanată, se va transmite pe adresa: doncean.marilena@acadiasi.ro

Scroll Up