Conferința științifică internațională, 6 noiembrie, Iaşi

Academia Română, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, ”Gh. Zane”, Departamentul, Secţia Cercetări Economice, Consiliul Judeţean  Iaşi, Asociaţia Euroregiunea  Siret-Prut-Nistru, Universitatea de   Stat „Al. Russo”, Bălţi, AGER – Filiala Iaşi, vă invită să participaţi la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE”, care va avea loc în data de 6 noiembrie 2015, la Iași.

Relevanța Conferinței

Conferinţa oferă un cadru organizat de manifestare la nivel naţional prin analiza tematicilor euroregiunilor, în special a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Importanţa acestei sesiuni ştiinţifice pentru acest spaţiu este dată şi de numărul mare de participanţi de la ediţiile trecute, fiind interesaţi de tematica conferinţei nu numai cercetători şi cadre didactice, ci şi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi din sfera privată, atât din România, cât şi din Republica Moldova şi Ucraina, etc. Tenacitatea organizatorilor a făcut ca ea să ajungă la cea de a – XI- a ediţie. Până în prezent, pe parcursul celor zece ediţii deja derulate, la conferinţă au participat aproximativ 1100 persoane, care s-au înscris cu 1000 studii, dintre care 640 au fost publicate în 22 volume, însumând 6000 pagini de text.

Obiective

Evaluarea stării actuale de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Prezentarea resurselor naturale şi umane, a capacităţilor antreprenoriale, a realităţilor istorice, geografice, culturale, religioase, ştiinţifice, artistice si sportive.

Stimularea diseminării informaţiilor existente şi a rezultatelor cercetărilor. Prezentarea contribuţiei româneşti la dezvoltarea durabilă din spaţiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Identificarea unor domenii de cercetare şi a unor noi posibilităţi de colaborare şi cooperare în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Noi proiecte de colaborare între cercetători şi cadre didactice de pe cele două maluri ale Prutului, între unităţile administrative şi teritoriale din cadrul Euroregiunii, cât şi între oameni de afaceri.

Încurajarea cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor să contribuie la identificarea de soluţii pe termen scurt, mediu şi lung. Prezentarea realităţilor şi realizărilor altor euroregiuni, recunoscute pentru experienţa şi succesul programelor implementate.

Demersul se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, mediu, geodezie, sănătate, învăţământ, cultură, turism, arta, respectiv structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Site-ul conferinței:

Vă rugăm să transmiteţi titlurile lucrărilor, numele autorilor şi rezumatele până la data de 10.09.2015, iar articolele in extenso până la data de 01.10.2015, la adresa: doncean.marilena@acadiasi.ro; Telefon: 0751 368919

Lucrările conferinţei în limba română sau în engleză vor fi publicate în volum, la o editură acreditată de C.N.C.S.I.S.

Cele mai valoroase lucrări în limba engleză, selectate de către referenti, vor fi publicate în Anuarul Institutului de Cercetări Economice „Gh. Zane”, publicaţie indexată RePEc, EBSCO şi ProQuest.

Titlurile articolelor şi rezumatele vor fi redactate atât în română, cât şi în engleză.

După confirmarea acceptării lucrării, autorii vor achita în maxim 10 zile taxa de înscriere, în valoare de 50 RON per lucrare pentru primul autor şi 25 lei pentru fiecare coautor care doreşte să participe la lucrările conferinţei, în contul:

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA „ASOEC” MOLDOVA
CUI: 4615890
IBAN: RO40 BRDE 240 SV 1500 0212 400
SWIFT: BRDEROBU
Banca Română de Dezvoltare (BRD), Iaşi cu menţiunea „conferinţă euroregiune, 2015”.

Dovada plăţii, în formă scanată, se va transmite pe adresa:

Articolele trebuie să prezinte probleme concrete privind dezvoltarea euroregională, să aibă o structură logică marcată prin subtitluri şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform exigenţelor academice (autor, titlu, editură, locul şi anul apariţiei).

Manifestarea stiinţifică internaţională este indexată în 8 baze de date internaţionale: Agenda UE, Conference alerts. Conferup, Researchgate, Eventinn, Academia.edu, Conferinze, Conferencehound.

Comitetul de organizare

 1. Cercet. şt. pr. II dr. Teodor PĂDURARU, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi – Filiala Iaşi a Academiei Române
 2. Cercet. şt. pr. III, dr. Marilena DONCEAN, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi – Filiala Iaşi a Academiei Române
 3. Dr. Tudor JIJIE – Director Executiv, Asociaţia Siret-Prut-Nistru
 4. Prof. univ. dr. Valentina PRITCAN – Prorector pentru relaţii internaţionale şi integrare europeană, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
 5. Cercet. șt. Georgiana TACU Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi – Filiala Iaşi a Academiei Române
 6. Cercet. șt. pr. gr. II dr. Marinela RUSU, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi – Filiala Iaşi a Academiei Române
 7. Prof. univ. dr. habilitat Alexandru GRIBINCEA, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova.

Comitetul ştiinţific

 1. Dinu Airinei, prof. univ. dr., decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 2. Ciprian Alecu, cercet. şt. pr. III dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 3. Christian Baumgartner, prof. univ. dr., IMC Fachhochschule Krems, Austria
 4. Alina Botezat, cercet. şt. dr. III dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 5. Simeon Certan, prof. univ. dr. hab., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 6. Damir Demonja, cercet. pr. II dr., Institute for Development and International Relations (IRMO), Zagreb, Croatia
 7. Emilian M. Dobrescu, prof. univ. dr., Secretar ştiintific al Sectiei de Ştiinte
 8. Economice, Juridice şi Sociologice, Academia Română, Bucureşti
 9. Marilena Doncean, cercet. şt. pr. III dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 10. Gheorghe Doncean, conf. univ. dr. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi,” Iasi
 11. Małgorzata Fedas, coordonator regional, Porozumienia Karpackiego “Karpaty Naszym Domem”, Stowarzyszenie Ekopsychologia, Cracovia, Polonia
 12. Dănuţ Gâţan, dr. ing., expert, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Directia Generală de Dezvoltare Rurală – AM PNDR Vatra Dornei
 13. Ovidiu Gherasim, cercet. şt. pr. III dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 14. Corina Gherman, lect. Univ. dr. Universitatea „Apollonia,”, Iaşi
 15. Vasile Glăvan, prof. univ. dr., Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti
 16. Ugo Grandolini, analist software şi dezvoltator, Associazione Seed, Lugano, Elvetia
 17. Juan Andres Gutierrez, geograf, preşedinte Euromontana – Asociation européenne pour les zones de montagne
 18. Alina Haller cercet. şt. pr. III dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 19. Serhii Hakman, dr., director adjunct, şeful Sectiei de Cercetare Ştiintifică a Centrului Regional Cernăuti de Reciclare şi Perfectionare a Calificării Functionarilor Publici, Cernăuti, Ucraina
 20. Ion Ignat, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 21. Elizabeth Ineson, prof. univ. dr., Manchester Metropolitan University, Marea Britanie
 22. Alessandro Inversini, lect. univ. dr., Bournemouth University, Marea Britanie
 23. Elisabeta Jaba, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 24. Carmen de Jong, prof. univ. dr., Université de Chambéry, Savoie, Franta
 25. Lena-Marie Lun, cercet. dr., Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italia
 26. Carmen Palhau Martins, asist. cercet., Bournemouth University, Marea Britanie
 27. Christian Maurer, prof. univ. dr., IMC Fachhochschule Krems, Austria
 28. Tamara Mitrofanenko, drd., Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria
 29. Puiu Nistoreanu, prof. univ. dr., Facultatea de Business şi Turism, Academia de Studii Economice, Bucureşti
 30. Valentin Niţă, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 31. Teodor Păduraru, cercet. şt. pr. II dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 32. Marinela Rusu, cercet. şt. pr. II dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 33. Constantin Sasu, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 34. Gheorghe Săvoiu, conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinte Economice, Universitatea din Piteşti
 35. Georgiana Tacu, cercet., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 36. Ion Talabă cercet. şt. pr. I dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 37. Dănuţ Ungureanu, dr. ing., expert, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Directia Generală de Dezvoltare Rurală – AM PNDR Vatra Dornei
 38. Dorian Vlădeanu, cercet. şt. pr. I dr., ICES ,,Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române
 39. Ermanno Zanini, prof. univ. dr., Universita degli Studi di Torino, Italia.

Comitetul de program

 1. Academician Teodor DIMA, director Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi – Filiala Iaşi a Academiei Române
 2. Cercet. şt. pr. II dr. Teodor PĂDURARU, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi – Filiala Iaşi a Academiei Române
 3. Dr. ing. Cristian Mihai ADOMNIŢEI – preşedinte al C.J. Iaşi şi al Asociaţiei ESPN
 4. Dr. Tudor JIJIE – Director Executiv, Asociaţia Siret-Prut-Nistru
 5. Cercet. şt. pr. III, dr. Marilena DONCEAN, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi – Filiala Iaşi a Academiei Române
 6. Prof. univ. dr. hab. Simeon CERTAN, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 7. Prof. univ. dr., Serhii HAKMAN, Universitatea Naţională “Juriy Fedkovich”, Cernăuţi Ucraina

Nota: Conform exigenţelor academice, se vor accepta spre publicare doar lucrările prezentate în cadrul conferinţei.

Scroll Up