MENUMENU

Departamente Consilii Județene România

Consiliul Județean Iași

Președinte: Maricel POPA
Compartiment Cabinet Președinte
Compartimentul Relaţii Internaţionale
Serviciul Public Audit Intern
Biroul Control şi Îndrumare la Unităţile din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare
Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă
Serviciul Programe şi Strategii
Serviciul Proiecte şi Parteneriate
Compartimentul UIP. Sistem Integrat de Management al Deşeurilor
Compartimentul Indrumare Proiecte pentru Consiliile Locale
Compartimentul Dezvoltare Durabilă şi Promovare
Arhitect Şef
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Serviciul Avizare, Autorizare şi Disciplină în Construcţii
Compartimentul Cadastru, Managementul Riscurilor şi Banca de Date Urbane
Direcţia Tehnică şi Investiţii
Serviciul Tehnic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice
Compartimentul Protecţia Muncii, PSI şi Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport Public
Compartimentul Informatică
Direcţia Achiziţii Publice
Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
Compartimentul Achiziţii Publice Directe
Direcţia Economică
Serviciul Buget
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
Serviciul Financiar Contabil
Compartimentul Gestionarea Patrimoniului
Serviciul Administrativ
Direcţia Juridică
Serviciul Juridic Contencios-Administrativ
Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa
Biroul Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat ATOP
Compartimentul Managementul Calităţii şi Unităţilor de Asistenţă Medicală
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
Biblioteca Județeană "Gh.Asachi" Iași
Filarmonica de Stat "Moldova" Iași
Teatrul pentru Copii și Tineret "Luceafarul" Iași
Muzeul Literaturii Române
Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
Seviciul Public Județean de Pază și Protecție
Scoala Populară de Arte "Titel Popovici"
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Camera Agricolă Județeana Iași
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Elena Doamna" Iași
Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie "Cuza Voda" Iași
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" Iași
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii "Sfânta Maria" Iași
Spitalul Clinic De Urgențe "Prof. dr. Nicolae Oblu" Iași
Liceul Tehnologic Special "Trinitas" Tg. Frumos
Școala Gimnazială Specială Pașcani
Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iași
Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iași
Liceul Special "Moldova" Tg. Frumos
Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Iași
Unitatea Medico-Socială Răducăneni

Consiliul Județean Prahova

Președinte: Bogdan-Andrei TOADER
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova
Direcția Județeană de Protecția Plantelor și Întreținere a Drumurilor Județene Prahova
Camera Agricolă Județeană Prahova
Serviciul Public Județean Salvamont Prahova
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova
Școala Specială Nr.2 Ploiești
Direcția Județeană de Pază Prahova
Muzeul Judetean de Arta Prahova "Ion IonescuQuintus"
Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Centrul Județean de Cultură Prahova
Biblioteca Judeteana "N.Iorga" Ploiesti
Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ploiești
Spitalul de Pediatrie Ploiești
Spitalul Județean de Urgență Ploiești
Scroll Up