MENUMENU

Associations Republic of Moldova

Anenii Noi District Council

 President: Alexandru BARBĂROȘIE

Contact info
Phone: + 373 265 22511
Fax: + 373 265 23720
Email: consiliul_aneni@mail.ru
Service / Department
Direcția Agricultură și Alimentație
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
Direcția Dezvoltare Regională și Construcție
Direcția Educației
Secția Cultură și Turism
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
I.M.S.P. Centrul de Sănătate
Instituția Publică „Spitalul Raional Anenii Noi”

Basarabeasca District Council

 President: Piotr PUȘCARI

Date de contact
Phone: +37368084067 / +37329722241
Fax: + 373 297 22241
Email: baseconom@mail.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
OT Hîncești al CS
Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei
Direcția Generală Finanțe
Direcția Învățământ General
Direcția pentru Siguranță Alimentelor
Secția Economie
Secția Economie și Reforme
Serviciul Construcțiilor, Gospodăria Comunală și Drumuri
Centrul Sănătate Publică
INSP Spitalul Raional
Inspectoratul Fiscal de Stat Basarabeasca

Călărași District Council

 President: Sergiu ARTENE

Date de contact
Phone: +37324422058
Fax: +37324422058 / +37324423640
Email: consiliu@calarasi.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
VicePresident
VicePresident
Aparatul Presidentlui
Direcția Agricultură Relații Funciare Cadastru
Direcția Construcții, Arhitectură și Urbanism
Direcția Construcții, Arhitectură și Urbanism
Direcția Cultură
Direcția Finanțe
Direcția Economie
Direcția Învățământ Tineret și Sport
Secția Situații Excepționale
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
Centrul de Sănătate Publică
Inspectoratul Fiscal de Stat
Spitalul Raional Călărași

Căușeni District Council

 President: Ion CIONTOLOI

Date de contact
Phone: + 373 243 21970
Fax: + 373 243 22650
Email: conscauseni@mail.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Construcții
Direcția Cultură Tineret Sport și Turism
Educație
Serviciul Resurse și Asigurarea Durabilității Investițiilor
IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru”

Cimișlia District Council

 President: Mihail OLĂRESCU

Date de contact
Phone: +373 241 2 47 50
Fax: + 373 241 2 33 99
Email: crcim@mail.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Secretarul Consiliului
Direcția Agricultura și Industria Prelucrătoare
Direcția Economie și Atragerea Investițiilor
Secția Cultură Tineret și Sport
Serviciul Arhitectura Urbanism
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud
Incubatorul de Afaceri

Drochia District Council

 President: Vasile GRĂDINARU

Date de contact
Phone: +373 252 22058
Fax:
Email: cancelardroc@mail.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Aparatul Presidentlui
Aparatul Presidentlui
Aparatul Presidentlui
Direcția Asistență Socială
Direcția Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor
Direcția Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor
Direcția Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor
Direcția Învățământ Tineret și Sport
Direcția Raională Pentru Siguranța Alimentelor
Secția Constructii, Gospodarie Comunala și Drumuri CR
Secția Cultură
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Drochia
Asistența Medicală Primară
Centrul Sănătate Publică
Inspectoratul Ecologic de Stat
Inspectoratul de Poliție
Procuratura

Dubăsari District Council

 President: Grigore POLICINSCHI

Date de contact
Phone: + 373 248 44 155
Fax: + 373 248 44 777
Email: apl@dubasari.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Agricultură și Cadastru
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei
Direcția Construcții Gospodărie Comunală și Dezvoltare Teritorială
Direcția Cultură și Turism
Direcția Economie Buget și Finanțe
Direcția Învățământ General
Direcția Juridică și Resurse Umane
Direcţia Raională Siguranţa Alimentelor
Biroul de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei
Biroul de Examinare şi Evidenţă a Transportului
Comisia pentru Dezvoltarea Sectorului Asociativ, Relaţii Transfrontaliere şi Mass-media din cadrul Consiliului raional
Secția Administrație și Servicii Publice
Secția Administrativ Militară
Secția Informare Transparentă și Relații cu Publicul
Secția Situațiilor Excepționale
Serviciul Arhitectură şi Cadastru
Serviciul Asistență Medicala Urgentă Prespitalieră „Coșnița”
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
Casa Teritorială de Asigurări Sociale
IMSP Centrul de Sănătate
Inspectoratul Fiscal de Stat
Inspectoratul de Poliție
Instituţia Publică Școala Sportivă Raională
Inspecţia Ecologică
Oficiul Stării Civile

Fălești District Council

 President: Iraida BÎNZARI

Date de contact
Phone: +373 259 22058
Fax:
Email: consiliu_falesti@yahoo.com; info@cr-falesti.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat
Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și a Copilului
Direcția Generală Educație
Secția Construcții Gospodărie Comunale și Drumuri
Secția Cultură și Turism
Secția Economie
Relații cu Publicul
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Fălești
Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană
Spitalul Raional Fălești

Glodeni District Council

 President: Ion LEUCĂ

Date de contact
Phone: + 373 249 22058
Fax: + 373 249 22057
Email: consiliul_glodeni@mail.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Consiliul Raional Glodeni
Direcția pentru Statistică
Secția Construcții

Hîncești District Council

 President: Ghenadie BUZA

Date de contact
Phone: +373 269 22058
Fax: +373 269 22302
Email: consiliul@hincesti.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Agricultură
Direcția Asistență Socială și Protecției a Familiei
Direcția Cultură și Turism
Direcția Generală Finanțe
Direcția Învățământ
Serviciul Cooperare Transfrontalieră, DECT
Serviciul Raional de Arhivă
Serviciul Relații Funciare și Cadastru
Institutiția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Hîncești
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Hînceșți

Ialoveni District Council

 President: Anatolie DIMITRIU

Date de contact
Phone: + 373 268 20006
Fax: + 373 268 20007
Email: ialoveniconsiliu@gmail.com
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Economie Agricultură și Cadastru
Secția Cultură Ialoveni

Leova District Council

 President: Ion GUDUMAC

Date de contact
Phone: + 373 263 22650
Fax: + 373 263 23450
Email: consiliu@leova.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Consiliul Raional
Direcția Agricultură,Alimentație și Cadastru
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
Direcția Cultură,Turism Tineret și Sport
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Direcția Finanțe
Direcția Învățamânt al Consiliului Raional Leova
Directia Raionala pentru Siguranța Alimentelor
Secția pentru Statistică
Servicii Construcții și Dezvoltarea Teritoriului
Serviciul Construcții și Dezvoltarea Teritoriului
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Secția Situații Excepționale Leova
Agenția pentru Cautarea Forței de Muncă
Casa Teritorială de Asigurări Sociale
Centrul de Sănătate Publică
Inspectoratul Fiscal de Stat
Inspectoratul de Poliție
Inspecția Ecologică Leova
Spitalul Raional Leova

Nisporeni District Council

 President: Ghenadie VERDEȘ

Date de contact
Phone: + 373 264 22058
Fax: + 373 264 22291
Email: craional@mail.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Consiliul Raional Nisporeni
Aparatul Presidentlui
Aparatul Presidentlui
Consiliul Raional Nisporeni
Consiliul Raional Nisporeni
Consiliul Raional Nisporeni
Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei
Direcția Finanțe
Direcția Învățământ Tineret și Sport
Secția Agricolă a Consiliului Raional Nisporeni
Secția Construcții
Secția Cultură și Turism
Secția Economie
Serviciul Relații Funciare și Cadastru
Secția Situații Excepționale
Secția Cultura
Serviciul Supraveghere de Stat a Sănătății Publice
AOFM
IMSP Centru Sănătate
IP Incubatorul de Afaceri
L.T. „M. Eliade”
Spitalul Raional Nisporeni
Școala Profesională

Orhei District Council

 President: Tudor GOLUB

Date de contact
Phone: +373 235 22058
Fax: +373 235 20662
Email: info@or.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Consiliul Raional Orhei
Aparatul Presidentlui
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei
Direcția Educație
Direcția Finanțe
Direcția Raionala pentru Siguranța Alimentelor
Direcția Situații Excepționale
Secția Construcții Gospodăria Comunală și Drumuri
Secția Cultură
Secția Economie și Atragerea Investițiilor
Secția Evidență și Documentare a Populației
Secția Relații cu Publicul
Serviciul Tineret și Sport
Centrul de Sănătate Publică
Centrul de Sănătate Publică N 2
Muzeul de Istorie și Etnografie
Oficiul Cadastral Teritorial
Oficiul Teritorial de Informare a Parlamentului

Rezina District Council

 President: Eleonora GRAUR

Date de contact
Phone: +373 254 21644
Fax: +373 254 25740
Email: contactrezina@mail.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Raională Statistică Rezina
Direcția pentru Siguranța Alimentelor Rezina
Serviciul Asistență Medicală de Urgență Rezina
Serviciul Migrație și Azil Rezina
Biroul de Probațiune Rezina
Biroul Evidență și Documentare a Populației Rezina
Secția Administrativ Militară Rezina
Secția Îmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto Rezina
Secția Pază de Stat Rezina
Secția Situații Excepționale Rezina
Agenția Ocupării Forței de Muncă Rezina
Centru de Sănătate Publică Rezina
Centrul de Sănătate Rezina
CNAM Rezina
CTAS Rezina
Inspectoratul Ecologic de Stat Rezina
Inspectoratul Fiscal de Stat pe Raionul Rezina
Inspecția de Stat în Construcții Rezina
Inspectoratul de Poliție Rezina
Inspecția Muncii Rezina
Inspectoratul Energetic de Stat Rezina
Inspectoratul de Stat Intehagro Rezina
Oficiul Cadastral Teritorial Rezina
Oficiul Stării Civile Rezina
Penitenciarul Nr.17 Rezina
Postul Vamal Intern Pod Rezina
Poșta Moldovei Filiala Rezina
Procuraura Raionului Rezina
S.A. Red-Nord Filiala Rezina
S.A. Moltelecom Filiala Rezina
S.A. Orhei-Gaz Filiala Rezina
S.A. Dumuri Orhei Districtul Rezina
Spitalul Raional Rezina
Trezorăria Rezina

Rîșcani District Council

 President: Iurie URZICĂ

Date de contact
Phone: +373 256 22056; +373 69990424
Fax: +373 256 22 348
Email: consiliu@riscani.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat
Consiliul Raional
Consiliul Raional
Consiliul Raional
Direcția Învățământ
Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor
Secția Agricultură și Alimentație
Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri
Secția Cultură Rîșcani
Secția Economie
Serviciul Audit Intern
Serviciul de Sănătate Publică
Asistență Medicală Urgentă
Inspectoratul de Stat Supravegherea Tehnicii Intehagro
Rețelele Electrice de Distribuție RED NORD S.A.
Serviciul Regional S.A. Moldtelecom

Sîngerei District Council

 President: Vasile MARANDIUC

Date de contact
Phone: + 373 262 22058
Fax: + 373 2626253
Email: consiliul_raional@singerei.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
Direcție Economie
Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri
Secția Cultură
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
Incubatorul de Afaceri Sîngerei
Grădinița de Copii Ciuciuieni
Creșa-Grădinița „Mărțișor” nr. 6
Creșa-Grădinița nr. 5 „Andrieș”
Creșa-Grădinița nr. 1 „Ghiocel”
Gimnaziul „Iurie Boghiu”
Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”

Șoldănești District Council

 President: Svetlana ROTUNDU

Date de contact
Phone: +373 272 22650 / +373 272 22058
Fax: +373 272 22057
Email: consiliu@mtc-sd.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Consiliul Raional
Consiliul Raional - Contabilitate
Direcția Agricultură și Alimentație
Direcția Construcții
Direcția Învățământ
Direcția Raionala Siguranța Alimentelor
Secția Construcții
Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri
Biroul de Evidență a Populației
Biroul de Evidență a Transportului
Casa Teritorială de Asigurări Sociale
Inspectoratul Fiscal de Stat
Inspectoratul de Poliție

Soroca District Council

 President: Mihai MÎȚU

Date de contact
Phone: + 373 230 22058 / +37323022650
Fax: + 373 230 22098
Email: pksr@mtc-sr.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei
Direcția Siguranța Alimentelor
Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri
Secția Cultură și Turism
Secția Economie
Serviciul Proiecte Investiționale
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
Centrul Regional de Cooperare Transfrontaliera Euroregiunea Nistru
CTAS Soroca
Inspecția Ecologică

Ștefan Vodă District Council

 President: Nicolae MOLOZEA

Date de contact
Phone: +373 242 22058
Fax: +373 242 23410
Email: aparatcrsv1@rambler.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Aparatul Presidentlui
Direcția Agricultură și Alimentație
Direcția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri
Direcția Cultură Tineret Sport și Turism
Direcția Economie și Atragerea Investițiilor
Direcția Finanțe
Diecția Generală Educație
Secția Administrație Publică
Serviciul Relații Funciare și Cadastru
Inspectoratul de Poliție
Ocrotirea Sănătății

Strășeni District Council

 President: Mihail POPA

Date de contact
Phone: + 373 237 23630
Fax: + 373 237 23630
Email: crstraseni@gmail.com
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Agricultură Dezvoltare Economică și a Teritoriului
Direcția Învățământ
Secția Administrație Publică
Secția Cultură Turism Tineret și Sport
Serviciul Arhivă
DHSPF

Telenești District Council

 President: Diana MANOLI

Date de contact
Phone: +373 258 22650
Fax: +373 258 22 450
Email: consiliul@telenesti.md
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Consiliul Raional Telenești
Direcția Asistență Socială
Direcția Generală Educație
Secția Cultură
Biblioteca Publică Raională
Instituția Publică Liceul Teoretic „Adrian Păunescu”
Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Satul Mîndrești

Ungheni District Council

 President: Ludmila GUZUN

Date de contact
Phone: +373 236 2 26 50
Fax: + 373 236 2 27 26
Email: consiliul.raional@mail.ru
Serviciu / Departament / Instituție deconcentrată
Direcția Agricultura și Alimentație
Secția Administrație Publică
Direcția Educație
Direcția Finanțe Ungheni
Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri
Secția Cultură și Turism
Secția Economie și Reforme
Serviciul Arhitectura
Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor
Serviciul Relații Funciare și Cadastru

 

Scroll Up