Бельцы

Balti

Reprezentat de Primăria Bălţi
Primar domnul Renato USATÂI

Descriere Raion

Municipiul Bălţi – unul din cele cinci municipii ale Republicii Moldova, care, din punct de vedere al importanţei economice şi al suprafeţei, se situează pe locul 2 (după municipiul Chişinău), iar din punct de vedere demografic – pe locul 3 (după municipiul Chişinău şi oraşul Tiraspol). Municipiul se învecinează cu raioanele Făleşti, Glodeni, Rîşcani şi Sîngerei. Situat pe o suprafaţa totală de 7800 hectare (dintre care mun.Bălţi – 4143 ha, satul Elizaveta – 2677 ha şi satul Sadovoe – 980 ha), municipiul are o populaţie totală (urbană şi rurală) de 149.00 de mii de persoane. Edificat în mijlocul stepei Bălţului pe un relief de câmpie fragmentată, e străbut de un rîu important din republică – Răut.

Pe teritoriul municipiului Bălţi sunt înregistrate 9098de întreprinderi şi agenţi economici cu diferite forme de proprietate, dintre care:

 • 4752– persoane juridice;
 • 3773– întreprinderi individuale;
 • 573 – gospodării ţărăneşti.

Domeniile principale de activitate sunt: construcţia, producerea produselor alimentare şi băuturilor, comerţul, producerea şi distribuirea energiei electrice, transportul, agricultura, farmaceutica, prestări de servicii etc. Determinanta este activitatea întreprinderilor industriei prelucrătoare, volumul anual al cărora constituie 68,7% din volumul total al producţiei.

 Printre întreprinderile care activează cu succes în municipiul Bălţi  se numără: ISC “Knauf Gips” SRL, SA “Barza Albă”, SA “Incomlac”, SA “Floarea Soarelui”, SA „Constructorul”,  SA “Răut”, SA “Bălţeanca”, SA “Combinatul de pîine”, SA “Basarabia Nord”, SA “Moldagrotehnica”, Fabrica„Gebauer & Griller”, SRL “Polimobil”, SRL “Draexlmaier-Automotive”, SRL “Moldaeroservice”, SRL “Termostal-nord”, SRL ÎM “Fashion Group”, ÎM “Trans Oil Refinery”, etc.

Municipiul Bălţi prezintă un real interes pentru potenţialii investitori, graţie următoarelor avantaje:

Poziţia geografică – e amplasat la numai 128 km de la capitală – municipiul Chişinău, la 65 km de la frontiera cu România (UE), vama Sculeni, şi la 120 km de la frontiera cu Ucraina, vama Otaci, la 139 km de la graniţa cu Ucraina – vama Mămăliga, şi la 123 km de la vama Ocnita.

Sistemul Zonei Economice Libere (ZEL) Bălţi– contribuie esenţial la sporirea potenţialului de export al RM cu produse competitive prin dezvoltarea şi crearea unei infrastructuri industriale şi acordarea unui regim preferenţial pentru rezidenţii săi cu facilităţi precum: scutirea de plata taxelor vamale la import şi export, impozitarea la cota zero a TVA şi altele.

Transportul: Municipiul Bălţi este un important nod de transport din nordul republicii cu o infrastructură de comunicaţie dezvoltată, aici intersectîndu-se importante artere de transport rutier, feroviar şi aerian, care asigură legăturile cu toate raioanele Republicii Moldova şi cu ţările vecine.

Sistemul de învăţămînt de toate nivelele este bine structurat şi eficient. Procesul de instruire a tinerei generaţii se realizează la instituţiile preuniversitare şi universitare, inclusiv la Universitatea de Stat “Aleco Russo”, considerată una din cele mai prestigioase instituţii de învatamint superior din ţară.

Oportunitati de afaceri

Resurse umane – actualmente, municipiul Bălţi dispune de cadre cu pregătire profesională de înalt nivel, graţie existenţei a multor întreprinderii cu capital străin şi un management european: DRA “Draexlmaier-Automotive”, ISC “Knauf Gips” SRL, Fabrica „Gebauer & Griller” etc..

Relaţiile de colaborare între Camera de Comerţ Filiala Bălţi şi Primăria mun. Bălţi – obiectivele de extindere a spaţiului economic se efectuează prin organizarea sistematicăde către Camera de Comerţ şi Industrie Filiala Bălţi în comun cu Primăria mun. Bălţi a târgurilor şi seminarelor economice, care implică producători şi furnizori din ţările CSI şi UE.

Contactele inter-municipale şi internaţionale se realzează pe un segemnt important – relaţii de înfrăţire şi parteneriat cu oraşe din 15 ţări (România – oraşele Mercurea-Ciuc, Suceava şi Botoşani; Ucraina – oraşele Cernăuţi, Strîi, Hmelniţkii, Viniţa şi Moghiliov-Podoliskii, cît şi raionul Şevcenco, Kiev; Federaţia Rusă-oraşele Livnî, Iaroslavli şi Podolisk, cît şi raonul Zapodnoe Degunino, Moscova; Republica Belarus – oraşele Orşa, Poloţc, Reciţa şi Vitebsk; Grecia – oraşele Larissa şi Miles; Bulgaria – oraşul Smolyan; Ungaria-oraşul Gyula, SUA- oraşul Lakeland, Turcia-oraşul Izmir; Republica Polonă–oraşul Plock, Bialystok Republica Populară Chineză – oraşul Wuzhong, Franţa– oraşul Lyon, Republica Estonă – oraşul Narva, Lituania – oraşul Kaunas, Republica Slovacă – oraşul Stará L̉ubovna, cît şi oraşeleComrat şi Tiraspol din ţară) şi relaţii de conlucrare cu 12 comunităţi culturale şi etnice înregistrate în municipiul Bălţi: Comunitatea ruşilor, Comunitatea ucrainenilor „ZAPOVIT-Moştenire”, Comunitatea romilor „ŞATRO”, Comunitatea romilor „BAHT ROMALĂ”, Asociaţia organizaţiilor evreieşti, Filiala Comunităţii bulgare a RM în mun. Bălţi, Filiala Bălţi a Comunităţii ciuvaşilor, Comunitatea germană „Renaştere”,Comunitatea ungurilor, Societatea culturii Polonezilor „Casa Poloneză”, Comunitatea belorusă din Bălţi, Asociaţia pentru femei rome „CIANGO DROM”.

Municipiul Bălţi are un şir de proiecte investiţionale:

 • proiecte implementate;
 • proiecte în derulare;
 • proiecte în aştepatarea aprobării.

Cele mai importante proiecte realizate în anii precedenți

Proiecte realizate:

 1. „Descentralizarea sistemului de termoficare al instituţiilor de învăţămînt” -proiect estimat la 12 ml. lei a fost finanţat din bugetul municipal, şi a avut drept scop descentralizarea sistemului de încălzire al primelor 7 grădiniţe.
 2. „Conectarea Zonei Economice Libere (ZEL) „Balti” la utilităţile municipale: apa, canalizare, drumuri de acces”, cu un buget de 14,2 ml. lei finanţat de Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala prin Agentia de Dezvoltare Nord.
 3. Crearea centrelor de plasament social: 1.Centrul comunitar pentru persoane în etate – „Respiratia a doua”; 2. Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă – „EVRICA” şi 3. Centrul de Găzduire şi adaptare sociala a persoanelor fără adapost – “Reintoarcere”, cu un buget 500 mii.USD finanţat de Fondul Investiţiilor Sociale din Republica Moldova şi Primaria mun.Bălţi. Scopul proiectului este îmbunătăţirea sistemului de asistenţă socială a persoanelor în etate, a copiilor în dificultate şi persoanelor fără adăpost.
 4. Extinderea sistemului central de apa şi canalizare în cartierul Bălţul Nou, etapa I, finanţat de Consiliul Municipal Bălţi şi cofinanţat de Fondul Ecologic Naţional, cu un buget de 1,4 ml.lei.

Proiecte în derulare:

 1. „Extinderea sistemului central de apa si canalizare în cartierul Băltul Nou (sectorul Planul Nou) al mun. Balti, etapa II”, cu un buget de 5,6 ml. lei finanţat de Consiliul Municipal Bălţi,cofinanţat de Fondul Ecologic Naţional.
 2. „Planificarea Energeticii durabile în ţarile din Europa de Est şi Caucazul de Sud – către Conventia Primarilor – Moldova, Ucraina si Azeirbadjan” cu buget de 112 697 USD, finanţat de Consiliul Europei. Principalul scop al Convenţiei Primarilor este reducerea, pîna în anul 2020, a emisiilor de CO2 cu 20%.
 3. Proiectul „Agendele strategice teritoriale pentru sistemele urbane ale oraşelor mici şi mijlocii (STATUS)”, cu un buget pentru primaria mun. Bălţi de 102.430,00 euro, este realizat în cadrul Programului de colaborare transnaţională pentru Europa de Sud-Est (SEE) 2007-2013. Scopul proiectului este elaboarea Agendei Strategice Urbane a Zonei Centru Bălţi.
 4. „Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord”, bugetul este de 15 ml. lei – grant acordat de Fondul Naţional de Dezvoltare Regională în scopul reabilitării şi modernizării sistemelor de apeduct şi de canalize pentru Parcul Industrial pe teritoriul SA “Răut” .
 5. “Reparaţia, reconstrucţia şi deservirea reţelelor iluminării stradale din municipiului Bălţi”, cu un buget de 2 ml. Euro credit. Scopul proiectului constă în realizarea obiectivelor Convenţiei primarilor.
 6. „Troleibuze din Bălţi” este destinat îmbunătăţirii calităţii serviciilor de transport public prin achiziţionare a 23 troleibuze noi, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente. Proiectul prevede o linie de finanţare de 3 ml. euro(credit) din partea Bancii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi 1,6 ml. euro(grant) din partea UE.

Proiecte investiţionale în aştepatarea aprobării sunt:

 1. „Modernizarea echipamentului tehnologic al Grădiniţei Nr. 3 mun. Bălţi”şi “Procurarea mobilierului nou pentru şcoala sportivă”, propus spre cofinanţare către SlovakAID (Agenţia de cooperare internaţională a Republicii Slovace).
 2. „Reparaţia capitală a instituţiei preşcolare nr. 2 din mun. Bălţi”, propus spre cofinanţare către TICA (Agenţia de cooperare internaţională a Turciei).

Date de contact

Adresa: P. Independenței, 1, MD-3106, Republica Moldova
Nina CIUBUC – Șef intermiar al Serviciului relaţii externe şi atragerea investiţiilor
Tel.:     +373 231 54 621
Fax:     +373 231 22348
E-mail: primaria@beltsy.md;
     invest.balti@gmail.com
 Web: www.balti.md

Scroll Up