Яссы район

sigla_iasi
Reprezentat de
Consiliul Județean Iași
Președinte
domnul Maricel Popa

Descriere Județ

Poziție geografică

 • este situat în partea de nord-est a României, la 47° latitudine nordică, 27° longitudine estică.
 • Este mărginit la vest de râul Moldova, la est de râul Prut (acesta constituie graniţa cu Republica Moldova
 • Are o suprafaţă de 5475,58 km2, ocupă locul 23 pe ţară, adică 2,3% din suprafaţa României, din care 69,45 suprafață agricolă, 17,82% suprafață cu păduri și alte terenuri cu suprafață forestieră, 2,545 suprafață cu apă și bălți și 10,19% terenuri cu altă destinație
 • Se învecinează cu judeţele Suceava, Botoşani, Vaslui, Neamţ şi râul Prut (Republica Moldova).

Populație

 • Administrativ, județul Iași are în componența sa două municipii – Iași și Pașcani, trei orașe – Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, 93 de comune și 418 sate.
 • La Recensământul populației și locuințelor din octombrie 2011 (date provizorii), populația județului era de 723,6 mii persoane; din total, 323,2 mii persoane aveau domiciliul (reședința) în mediul urban (44,7%), iar 400,4 mii persoane locuiau în mediul rural (55,3%).
 • Din punct de vedere al populației stabile, județul Iași se situează pe locul trei în ierarhia județelor, după municipiul București și Județul Prahova), iar municipiul Iași (cu 263,4 mii locuitori), pe locul patru (după București, Cluj-Napoca și Timișoara).

Economia județului Iași

 • Structura activităților economice reprezentative desfăşurate în judeţul Iaşi, 2011
Grupe de activităţi * )Număr unităţi locale activeCifra de afaceriInvestiţii bruteNumăr de personal
Total100100100100
– industrie10.330.659.928.8
– construcţii9.111.815.613.1
– comerţ41.643.41023.6
– servicii38.714.214.534.5
 • industria deţine 10,6% din numărul unităţilor active şi 28,8 % din numărul de salariaţi, realizând 30,6 % din cifra de afaceri şi 59,9 % din volumul investiţiilor în economia judeţului;
 • construcţiile au ponderi echilibrate la toţi indicatorii economici ( 9- 15 %);
 • comerţul reprezintă 41,6 % la numărul de unităţi şi 23,6 % la numărul de salariaţi, realizând 43,4 % din cifra de afaceri şi doar 10 % din volumul investiţiilor;
 • serviciile au ponderi de peste 30 % la numărul de unităţi şi numărul de salariaţi (38,7% şi 34,5 %), iar la volumul investiţiilor şi cifra de afaceri aportul acestora a fost de cca 14 %;
 • comparativ cu anul precedent, numărul unităţilor active a scăzut cu 1519;
 • cifra de afaceri a   înregistrat o creştere de 2344 mil. lei (industrie + 980 mil. lei, servicii + 209 mil.lei, construcţii + 420 mil.lei şi comerţ + 735 mil. lei);
 • volumul investiţiilor brute realizate a crescut în toate sectoarele, cu excepţia serviciilor;
 • investiţiile nete au reprezentat doar 59 % din valoarea investiţiilor brute, diferenţa de 41 %, reprezentând mijloace fixe şi terenuri cumpărate de la alte unităţi (la mâna a doua).
 • Câştigurile salariale medii lunare brute realizate în judeţul Iaşi în anul 2012 au fost de 1932 lei (+6 % comparativ cu media anului 2011), iar cele nete au fost de 1403 lei (+5,9 %);comparativ cu media naţională, se menţine o diferenţă în minus de cca 10 % (atât la salariile brute, cât şi la cele nete).
 • Indicii preţurilor de consum au înregistrat o creştere de 4,95 % în decembrie 2012 faţă de luna decembrie 2011 (date medii pe ţară), pe grupe de mărfuri şi servicii situaţia fiind diferită: mărfuri alimentare + 6,21 %; mărfuri nealimentare + 4,48 %; servicii + 3,61%.

Consiliul Județean Iași

Consiliul județean este autoritatea Administrației Publice Locale, care coordoneaza activitatea Consiliilor locale și a Consiliului municipal în vederea asigurării bunei desfășurări a serviciilor publice ale județului.

Menționăm în continuare câteva dintre competențele Consiliului:

 • coordonează activitatea Consiliilor locale;
 • organizează și conduce serviciile publice ale județului;
 • oferă sprijin și asistență tehnică, juridică sau de altă natură Consiliilor locale;
 • analizează propunerile referitoare la protecția mediului promovate de orașe și comune;
 • aprobă bugetul județului;
 • stabilește orientarea generală privind organizarea și dezvoltarea urbană a orașelor din județ;
 • coodonează domeniul public și privat al județului;
 • asigură construcția, întreținerea și modernizarea drumurilor județene;
 • instituie taxe și impozite pentru întregul județ;
 • realizează lucrări și servicii pentru județ în asociere cu alte instituții publice;
 • cooperează cu alți parteneri străini pentru scopurile enumerate mai sus.

Cele mai importante proiecte realizate în anii precedenți

Proiecte finalizate

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi
Centrul social-educativ pentru persoane cu dizabilităţi – Iaşi
Centrul Expoziţional “Moldova” Iaşi
Iniţiativa Administraţiei Pentru Salubrizare în Judeţul Iaşi – I.A.S.I.
Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi
Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judeţului Neamţ – Iaşi – limita judeţului Suceava
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Iaşi – Ungheni, pe sectorul de drum DJ 249A
Retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate în localitatea Vlădeni, judeţul Iaşi
Retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate în localitatea Răducaneni, Judeţul Iaşi
Susţinerea Politicilor de Identitate Comunitară – S.P.I.C.
Semnalizarea Obiectivelor Turistice de Interes Regional din Judeţul Iaşi
Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în Raionul Făleşti

Proiecte de viitor

Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Iaşi
Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Modul I, etapa intermediară
Parcuri industriale în Judeţul Iaşi
Infrastructură de transport

Date de contact

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi
Cod poştal: 700075
Președinte: Maricel POPA
Director Executiv – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă: Laura PĂSTRĂVANU
Email – Directia Proiecte: directia.proiecte@icc.ro
– Informaţii generale: Consiliul judetean
Site: http://www.icc.ro
Scroll Up