MENUMENU

Vizită de studiu – Dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în parteneriat cu Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite în REPUBLICA MOLDOVA (UNDP MOLDOVA) a organizat în perioada 3 – 6 septembrie o vizită de studiu în județul IAȘI a unei delegații din REPUBLICA MOLDOVA formată din 17 persoane (primari, directori economici, vicepreședinți de raioane, facilitatori locali și consultanți ai Programului Comun de Dezvoltare Locală integrată), având ca temă dezvoltarea regională și cooperarea transfrontalieră în contextul finanțărilor europene.

DSC_3350 siteÎn data de 3 septembrie programul a cuprins o suită de acțiuni care să aiba ca scop îndeplinirea obiectivelor vizitei de studiu. Participanții au fost întâmpinați la Consiliul Județean de către Victorel LUPU, Vicepreședinte, Lăcrămioara VERNICĂ, Secretar, Fulga TURCU, Director executiv adjunct al Departamentului de Proiecte și Dezvoltare Durabilă și conducerea executivă a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, Dumitru-Tudor JIJIE, Director Executiv și Simona CUCIUREANU, Asistent Manager.

DSC_3438 siteVictorel Lupu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, a adresat un mesaj de bun venit participanților și a informat despre realizările obținute de către autoritățile publice din judet în domeniul atragerii de investiții, absorbției fondurilor europene în scopul dezvoltării socio-economice și culturale a comunităților din județ.

DSC_3474 siteFulga Turcu, Director executiv adjunct Departamentului de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, a prezentat proiectele realizate și în curs de implmentare în județul Iași prin accesarea fondurilor europene, inclusiv a celor transfrontaliere. Proiectele cuprins domenii variate printre care: infrastructura de transport (rutieră, aeriană), sănătatea publică, turism etc.

DSC_3545 siteA urmat o vizită de lucru la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră, în care Marin FOMOV, Ofițer implementare și implementare proiecte și Camelia STÎNGU, Director economic, au prezentat câteva informații de programul de finanțare pentru cooperarea transfrontalieră 2014-2020 și au răspuns întrebărilor participanților din administrația publică locală din Republica Moldova.

DSC_3728Prima zi a vizitei de studiu s-a încheiat cu un program cultural care a avut ca scop vizitarea unor obiective culturale din Municipiul Iași (Mănăstirrea Golia, Teatrul Național, Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, Primăria etc.). Acest tur a fost realizat de ghidul George MIRONESCU de la Centrul de promovare turistică Golia.

DSC_3906În data de 4 septembrie a avut loc a doua zi a vizitei de studiu a autorităților locale din Republica Moldova în comuna Miroslava, județul Iași. Participanții la această activitate au fost întâmpinați de Dan NIȚĂ, primarul comunei Miroslava, Vasile BULBAȘA, viceprimar, și Ștefan SUSAI, consilier. Aceștia au adresat un cuvânt de bun venit oaspeților și au prezentat un scurt istoric al comunei Miroslava, organigrama primăriei, proiectele implementate și perspectivele de dezvoltare ale acestei comunități.

DSC_3975Dan NIȚĂ a fost ghidul autorităților locale din Republica Moldova în comuna Miroslava, prezentând principalele proiecte realizate prin absorbția fondurilor europene (Sala de sport, Centrala fotovoltaică de la Ciurbești, Centrul de informare turistică), apoi a fost prezentată uzina Delphi, una din cele mai moderne din țară și cel mai mare angajator din județul Iași (1778 salariați), Palatul Sturdza, în interiorul căruia funcționează Muzeul Etnografic al Agriculturii Moldovei și Biblioteca Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu” și Târgul Agralim pentru fermieri, cel mai mare eveniment agrar al Moldovei.

DSC_4109Comuna Miroslava reprezintă una din cele mai importante comune din județul Iași, fiind un model de succes în ceea ce privește devoltarea rurală, atragerea investitorilor și creșterea calității vieții, implicit al nivelului de trai.

La sfârșitul vizitei de studiu din comuna Miroslava s-a conturat perspectiva colaborării autorităților locale din comuna gazdă și din Republica Moldova prin inițierea unor proiecte comune cu aceleași obiective.

În data de 5 septembrie, a treia zi a vizitei de studiu, delegația formată din reprezentanți ai autorităților locale din republica Moldova a fost în comuna Prisăcăni, la stația de epurare Dancu și în Grădina Botanică „Anastasie Fătu”.

DSC_4282Delegația a fost întâmpinată în comuna Prisăcăni de către dr. ing. Constantin CHIRILĂ, primarul comunei, la biserica de vălătuci „Sfântul Nicolae”, declarată monument istoric al județului Iași. Acesta a fost timp de câteva ore ghidul omologilor său din Republica Moldova prin comuna Prisăcani, prezentând rezultatele în urma accesării fondurilor europene: școala din satul Prisăcani, o bază sportivă modernă, stația de epurare. De asemenea au fost realizate prin fonduri europene s-a dezvoltat și reabilitat infrastructura rutieră, prin asfaltarea drumurilor, și tehnico-edilitară, prin racordarea locuințelor la apă curentă și canalizare în satele Moreni și Prisăcani.

DSC_4393Contantin CHIRILĂ a prezentat oportunitățile de care beneficiază comuna pe care o administrează (vizite de studiu cu primari din Germania, Marea Britanie, Franța, Belgia, vizite de studiu ale elevilor din satele componente comunei Prisăcani și elevi din Belgia etc.).

În urma vizitei din această comună s-a conturat oportunitatea realizarea unor schimburi interculturale între copii din comuna Prisăcani și localitățile din Republica Moldova și realizarea unor proiecte comune în domenii diverse pentru a susține comunitățile participanților.

DSC_4606A urmat vizitarea stației de epurare Dancu, delegația fiind întâmpinată de dr. ing. Ion TOMA, Director General și dr. ing. Mihai DORUȘ, Director Tehnic. Stația de epurare Dancu a fost modernizată din fonduri europene, fiind printre cele mai mari din țară. Echipa manageriă a Apei Vital au prezentat stația de epurare și stația de pompare Chirița. Aceasta a oferit soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă primăriile din Republica Moldova, au indicat ce probleme să evite când vor realiza stații de epurare și s-a concretizat oportunitatea ca Apa Vital să ajute primăriile de peste Prut în racordarea locuințelor cu apă potabilă.

A treia zi a vizitei de studiu s-a încheiat cu vizitarea Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”, cea mai veche din România, fiind vizitate serele și Rosarium.

Scroll Up