MENUMENU

Universitatea Populară de Vară „Constantin Stere”

Detalii proiect

Scurtă descriere: Universitatea Populară de Vară „Constantin Stere” şi-a desfăşurat activitatea la Soroca. Tematica reuniunii, la care au participat pedagogi, bibliotecari, muzeografi din Republica Moldova şi din România, a fost viaţa şi opera prozatorului, publicistului, omului politic Constantin Stere, de la naşterea căruia se împlinesc 150 de ani.
Derulare: 30 mai – 1 iunie 2015
Organizator: Institutul Cultural Român „M.Eminescu” la Chişinău, Asociația Euroregiunea Siret-Prut- Nistru, Fundația „Constantin Stere”
Scroll Up